NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Visit FANC-AFCN at the Nuclear Careers Day 2017

 

Incident in industriële inrichting ingedeeld op INES-niveau 1

07 februari 2017 - Op 24 januari 2017 deed er zich een incident voor bij CCB Italcementi Group in Gaurain-Ramecroix (Henegouwen), een onderneming gespecialiseerd in de ontginning van steengroeven voor de productie van cement, granulaten en beton.

Een elektricien stelde vast dat een radioactieve bron, gebruikt voor de dichtheidsmeting van cement, niet meer aanwezig was in zijn broncontainer. Het ging om een bron Cesium-137 met een activiteit van 1,4 gigabecquerel (GBq). De man kon met behulp van een stralingsmeter de radioactieve bron onmiddellijk terugvinden en weer in zijn container plaatsen.

>> Lees meerSALTO-missie voor de langetermijnuitbating van de kernreactoren Doel 1 en 2

06 februari 2017 - In het kader van de langetermijnuitbating (Long Term Operation – LTO) van de reactoren Doel 1 en 2 tot 2025, vroeg het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) om een SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation) uit te voeren voor deze twee reactoren. Deze missie vindt plaats van 14 tot 23 februari 2017 op de eenheden 1 en 2 in de kerncentrale van Doel.

>> Lees meerHet programma « Quel temps ! » besteedt aandacht aan radon

23 januari 2017 - Radon is een natuurlijk radioactief gas. Vanuit de ondergrond kan het in eender welk gebouw binnendringen en een risico vormen voor de gezondheid van de bewoners. De RTBF heeft hierover een reportage gemaakt in zijn programma “Quel temps!”. Voor het eerste deel van de reportage heeft onze expert in natuurlijke radioactiviteit en radonspecialist, Boris Dehandschutter, de journalisten begeleid in Bousval, in Waals-Brabant, in een woning waar een saneringssysteem werd geïnstalleerd. Het tweede deel van de reportage legt uit hoe radon ontstaat en hoe het zich verspreid naar de oppervlakte.

>> Bekijk de reportage (enkel beschikbaar in het Frans): deel 1 | deel 2

>> Meer informatie over radonIncident in de kerncentrale van Doel 4 geklasseerd op INES-niveau 0

11 januari 2017 - Op dinsdag 10 januari 2017 vond een incident plaats in het niet-nucleaire gedeelte van Doel 4. De reactor is daarop volgens de voorziene veiligheidsvoorschriften automatisch uitgeschakeld. Na analyse werd dit incident geklasseerd op niveau 0 van de INES-schaal en had dus geen radiologische gevolgen. Gevaar voor de bevolking of het leefmilieu deed zich dus ook niet voor.

>> Lees meerThe IAEA concludes that the long term operation of Tihange 1 is managed correctly by ENGIE Electrabel

13 December 2016 - In the nuclear sector, international audits are held regularly to examine as whether an operator meets the highest standards in the field of nuclear safety. From 6 to 9 December 2016, a SALTO monitoring mission (Safety Aspects of Long Term Operation) took place in Tihange 1. This is part of the dynamics of the international peer review.

>> Lees meerHet IAEA vindt dat ENGIE Electrabel de langetermijnuitbating van Tihange 1 correct beheert

13 December 2016 - In de nucleaire sector worden op regelmatige basis internationale audits uitgevoerd, om zo na te gaan of een exploitant beantwoordt aan de hoogste standaarden op vlak van nucleaire veiligheid. Van 6 tot 9 december vond er een SALTO-opvolgingsmissie (Safety Aspects of Long Term Operation – veiligheidsaspecten van een langetermijnuitbating) plaats in Tihange 1. Dit kadert in deze dynamiek van de internationale peer review.

>> Lees meerNTP Europe in Fleurus: afwijking ingedeeld op INES-niveau 1

12 December 2016 - Een werknemer van het bedrijf NTP Europe werd op 5 december 2016 blootgesteld aan een lage dosis straling tijdens een onderhoudsbeurt aan een gammagrafietoestel. Volgens het opvolgingsformulier was het toestel leeg en dus ontladen van zijn radioactieve bron. De werknemer startte daarom met de handelingen voor het onderhoud. Daarop is de radioactieve bron gedeeltelijk uit het toestel gekomen. De elektronische dosimeter gaf direct alarm aan en de werknemer heeft het lokaal onmiddellijk verlaten. Het toestel werd inmiddels beveiligd en de bron werd op een veilige manier gerecupereerd.

>> Lees meerFANC beveelt stopzetting NTP Europe in Fleurus

12 December 2016 - Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft NTP Europe in Fleurus bevolen om alle productieprocessen van het bedrijf stop te zetten. Het FANC stelde namelijk vast dat NTP Europe verschillende veiligheidsvoorschriften niet naleeft, waardoor het de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming niet langer kan garanderen.

>> Lees meerGeen toename van waterstofvlokken in Doel 3

8 December 2016 - De waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuip van Doel 3 zijn niet gegroeid en er zijn ook geen nieuwe indicaties waargenomen. Dat blijkt uit de analyse van de ultrasoon inspecties tijdens de geplande revisie van de afgelopen weken. Tussen 2012 en 2015 lag Doel 3, net als Tihange 2, een lange periode stil in het kader van het onderzoek naar de waterstofvlokken in de reactorkuipen.

>> Lees meerDe veiligheid en beveiliging van de Belgische kerncentrales: het FANC preciseert de recente berichtgeving

24 november 2016 - Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling. Het agentschap waakt dus over de nucleaire veiligheid en beveiliging en ziet er op toe dat de exploitanten van nucleaire installaties hun wettelijke verplichtingen op vlak van zowel de veiligheid als de beveiliging nakomen. Het is in dit kader dat er de afgelopen weken meerdere berichten in de media zijn verschenen. Daarbij werden verschillende dossiers en technische termen aangehaald die om verduidelijking en toelichting vragen.

>> Lees meerHERCA lanceert Europese inspectiecampagne ter evaluatie van de stralingsbescherming van patiënten in radiodiagnostiek

08 november 2016 - Op 8 november 2016, de internationale dag van de radiologie, beginnen 18 nationale stralingsbeschermingsautoriteiten een speciale inspectieronde in radiologieafdelingen en -praktijken. Deze inspecties zijn bedoeld om de toepassing van het rechtvaardigingsprincipe te evalueren. Door de bestaande praktijken te monitoren, willen de Europese autoriteiten in kaart brengen hoe de stralingsbescherming van patiënten verder kan worden verbeterd.

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen